Gaziantep Translation And Consultancy Services

Gazimuhtarpasa Bulvari Doktorlar Sitesi Asma Kat No 85 Bu firma 276 defa görüntülenmiştir! Şehitkamil / Gaziantep
Firma Adı: Gaziantep Translation And Consultancy Services Telefon Numarası: 03423239227 GSM Numarası: 05545844561 E-Posta Adresi: [Gizli]
Mail Gönder


Firma Hakkında

GAZİANTEP YEMİNLİ TERCÜME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
TÜM DİLLERDE YAZILI VE SÖZLÜ TERCÜME HİZMETLERİ
TEL: +90 538 368 3734
Almanca Tercüme | Arapça Tercüme | Arnavutça Tercüme | Azerice Tercüme | Boşnakça Tercüme Bulgarca Tercüme | Çekçe Tercüme | Çince Tercüme | Danca Tercüme | Ermenice Tercüme | Estonca Tercüme | Farsça Tercüme |Fince Tercüme | Flamanca Tercüme |Fransızca Tercüme Gürcüce Tercüme | Hırvatça Tercüme | Hollandaca Tercüme | İbranice Tercüme | İngilizce Tercüme | İspanyolca Tercüme | İsveççe Tercüme | İtalyanca Tercüme | Japonca Tercüme | Kazakça Tercüme | Kırgızca Tercüme | Korece Tercüme | Kürtçe Tercüme | Letoncaya Tercüme | Litvanyaca Tercüme | Macarca Tercüme | Makedonca Tercüme | Maltaca Tercüme | Moldovca Tercüme | Norveççe Tercüme | Osmanlıca Tercüme | Özbekçe Tercüme | Polonyaca - Lehçe Tercüme | Portekizce Tercüme | Romence Tercüme | Rusça Tercüme | Sırpça Tercüme | Slovakça Tercüme | Slovence Tercüme | Türkçeden Tercüme | Türkmence Tercüme | Ukraynaca Tercüme | Yugoslavca Tercüme | Yunanca Tercüme
• Genel Yazılı Tercüme Hizmeti
• Acil Tercüme Hizmeti ( min. 30 dakika en fazla 1 saat)
• Ticari | Bilimsel | Hukuki | Tıbbi | Sanatsal Edebi vb. konularına göre yazılı veya sözlü tercüme hizmeti
• CD DVD Tercümesi
• Web sayfası Tercümesi
• Refakat Hizmetleri
• Konferans Hizmetleri
• Simültane Tercüme Hizmeti
• Tez Tercümesi
• Uluslararası Anlaşmalar
• Gümrük Faturaları
• E-mail Yazışmaları
• Katalog Tercümesi
• Kitap Tercümesi
• Teknik Doküman Tercümesi
• Noter Vekâletname İşlemleri | Sözlü Tercümanlık
• Sözlü Resmi Çevirmenlik.Mahkeme vb. yerlerde.
• Yabancılara GAZİANTEP'de Refakat İşlemleri
• Türklere Yurt Dışında Refakat Hizmetleri
• Fuar vb. Organizasyon Ekibi
GAZİANTEP Tercüme | GAZİANTEP Yeminli Tercüme | GAZİANTEP Noter Tasdikli Tercüme | GAZİANTEP Apostil Tasdikli Tercüme | GAZİANTEP Ticari-Resmi Tercüme | GAZİANTEP Akademik Tercüme | GAZİANTEP Medikal Tercüme | GAZİANTEP Teknik Tercüme | GAZİANTEP Hukuki Tercüme | GAZİANTEP Finansal Tercüme | GAZİANTEP Edebi Tercüme | GAZİANTEP Reklam- Katalog Tercüme | GAZİANTEP Kitap Tercüme | GAZİANTEP Bilişim Tercüme | GAZİANTEP Altyazı Tercüme | GAZİANTEP Web Sitesi Tercüme | GAZİANTEP Pasaport Tercüme | GAZİANTEP Sözlü Tercüme | GAZİANTEP Simültane Tercüme | GAZİANTEP Tercüme Hizmetleri | GAZİANTEP Genel Tercüme Hizmetleri
GAZİANTEP KATALOG TERCÜMELERİ +90 538 368 3734
Broşür - Katalog Tercümeleri Hizmeti
1-Kullanıcı Kılavuzları Tercümesi
2-Kullanım Kılavuzları Tercümesi
3-Montaj Kılavuzları Tercümesi
4-Ürün Broşürü Tercümesi
5-Tanıtım Broşürü Tercümesi
6-Fuar Broşürü Tercümesi
7-Her Çeşit Broşür - Katalog Tercümesi
GAZİANTEP YEMİNLİ VE NOTER ONAYLI TERCÜME +90 538 368 3734
1-Pasaport Tercümesi
2-Diploma Tercümesi
3-Sağlık Raporu Tercümesi
4-Öğrenci Belgesi Tercümesi
5-İmza Sirküleri Tercümesi
6-Vekâletname Tercümesi
7-Sertifika Tercümesi
8-Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi
9-Faaliyet Belgesi Tercümesi
10-Vergi Levhası Tercümesi
11-İhale Şartnamesi Tercümesi
12-Fatura Tercümesi
13-Kira Sözleşmesi Tercümesi
14-Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi
15-Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi
16-İzin Belgesi Tercümesi
17-Teminat Mektubu Tercümesi
18-Finansal Evrak (Bilanço | Gelir / Gider Tablosu vs.) Tercümesi
19-Poliçe Tercümesi Konsolosluklar tarafından talep edilen belgeler
GAZİANTEP TİCARİ TERCÜME +90 538 368 3734
Ticari teklifler | ticari yazışmalar | sözleşmeler | bankacılık | finans | sigorta | ihale | fizibilite | araştırma | rapor ve diğer her türlü ticari belgenizin Tercümesi uzman çevirmen kadrosu tarafından talep etmiş olduğunuz dilde yapılır.
1-Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi
2-Faaliyet Belgesi Tercümesi
3-Vergi Levhası Tercümesi
4-Akreditasyon Kurumu Sertifikalarının Tercümesi
5-Araştırma Dosyası Tercümesi
6-Fizibilite Raporu Tercümesi
7-Teklif Dosyası Tercümesi
8-İhale Şartnamesi Tercümesi
9-Ticari Yazışma Tercümesi
10-Bayilik Sözleşmesi Tercümesi
11-Distribütörlük Sözleşmesi Tercümesi
12-Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi
13-Alım Satım Sözleşmesi Tercümesi
14-Lisans Sözleşmesi Tercümesi
15-Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi
16-İmza Sirküleri Tercümesi
17-Vekâletname Tercümesi
18-Her çeşit ticari belge ve sözleşme tercümesi
GAZİANTEP HUKUKİ TERCÜME +90 538 368 3734
Hukuki Tercümeler geniş bir hukuki uzmanlık bilgisi ve birikimi gerektirmektedir. Yürürlükte olan muhtelif kanunlar (Borçlar Hukuku Medeni Hukuk Anayasa Kanunu Türk Ticaret Kanunu İhale Kanunları vb. ) mevzuatlar konusunda uzmanlık sahibi olan tercümanlar tarafından belge içerisindeki metin en doğru anlamı verecek şekilde talep ettiğiniz dile çevrilir. Hukuki metinlerin özel bir itina gerektirmesi nedeniyle Tercümenin ardından gerçekleştirilen kontrol işleminin ardından belgeler ikinci kez kontrole tabi tutulurlar.
1-Hukuki Tercüme Hizmeti
2-Boşanma Kararı Tercümesi
3-Mahkeme Kararı Tercümesi
4-Spor Hukuku Tercümesi
5-Hukuki Evrak Tercümesi
6-Vekâletname Tercümesi
7-Yerli / Yabancı Yargı Kararı Tercümesi
8-Yönetmelik Tercümesi
9-İbraname Tercümesi
10-İhtarname Tercümesi
11-Yetki Belgesi Tercümesi
12-Tebligat Tercümesi
13-Her Çeşit Sözleşme Tercümesi
14-Kanun Metni Tercümesi
15-Mevzuat Tercümesi
16-Tutanak Tercümesi
17-Her çeşit hukuki belge Tercümesi
GAZİANTEP TEKNİK TERCÜME +90 538 368 3734
Teknik Tercümeler özel ilgi alanı ve uzmanlık gerektiren tercümelerdir. Bunun bilinciyle Tercüme sürecinin başlatılması öncesinde metinler incelenerek çıkartılan terminoloji müşterimizle paylaşılır ve böylece metin içerisinde tutarsız terminoloji kullanımının önüne geçilir.
Teknik Tercüme Hizmeti
1-Elektronik Tercümesi
2-Etiket Tercümesi
3-Patent Tercümesi
4-Kalite Belgesi Tercümesi
5-Kalite Süreci Tercümesi
6-Teknik Makale Tercümesi
7-Teknik Resim Tercümesi
8-Prosedür Tercümesi
9-Kullanım Kılavuzu Tercümesi
10-Montaj Kılavuzu Tercümesi
11-İnceleme Raporu Tercümesi
12-Teknolojik Tercümeler
13-Bilgisayar Tercümeleri
14-Teknik Belge Tercümesi
15-Her çeşit teknik belge Tercümesi
GAZİANTEP FİNANSAL TERCÜME +90 538 368 3734
Finansal Tercümeler özel ilgi alanı ve uzmanlık gerektiren tercümelerdir. Bunun bilinciyle Tercüme sürecinin başlatılması öncesinde metinler incelenerek çıkartılan terminoloji müşterimizle paylaşılır ve böylece metin içerisinde tutarsız terminoloji kullanımının önüne geçilir.
Finans Tercümesi Hizmeti
1-Bilanço Tercümesi
2-Gelir/Gider Tablosu Tercümesi
3-Şirket Defterleri Tercümesi
4-Banka Evrakları Tercümesi
5-Bankacılık Sözleşmesi Tercümesi
6-Borsa ve Aracı Kurum İşlemleri Tercümesi
7-Fatura Tercümesi
8-Kredi Sözleşmeleri Tercümesi
9-Mali Tablolar Tercümesi
10-Muhasebe Tercümeleri
11-Poliçe Tercümesi
12-Proje Finansmanı Tercümesi
13-Sermaye Piyasaları Tercümesi
14-Şirket Mali Durumu Analizi Tercümesi
15-Her çeşit finansal belge Tercümesi
GAZİANTEP AKADEMİK TERCÜME +90 538 368 3734
Lise | üniversite ve diğer akademik kuruluş üyeleri veya öğrencilerinin kitap | tez | ödev | araştırma vs. gibi alanlarda talep etmekte oldukları Tercümelerdir. Akademik Tercümelerin özel bir dil gerektirmesi nedeniyle bu tarz Tercümeler konusunda uzman tercümanlar tarafından yapılmaktadır.
Akademik Tercüme Hizmeti
1-Bitirme Tezi Tercümesi
2-Ödev Tercümesi
3-Akademik Kitap Tercümesi
4-Araştırma Tercümesi
5-Her çeşit akademik belge Tercümesi
GAZİANTEP ARDIL TERCÜME +90 538 368 3734
Ardıl Tercüme aynı zamanda Konsekütif Tercüme olarak bilinir. Herhangi bir teknik ekipmana ihtiyaç duyulmadan konuşmacının konuşmasının sona ermesinin ardından talep edilen dilde verilen sözlü Tercüme hizmetidir. Ardıl Tercüme hizmetinde konuşmacı ve çevirmen sırayla konuşur. Böylece herhangi bir anlam karışıklığı veya herhangi bir ifade atlaması yaşanmaz.
Ardıl Tercüme Hizmetlerimiz;
1-Basın Toplantıları
2-Şirket Genel Kurul Toplantıları
3-Şirket Yönetim Kurulu Toplantıları
4-İş Toplantıları
5-Fuar Organizasyonları
5-Heyet Ziyaretleri
6-Diğer ardıl Tercüme hizmetleri
GAZİANTEP SİMULTANE TERCÜME +90 538 368 3734
Simültane Tercüme | konuşmacıyla birlikte eş zamanlı olarak yapılan Tercümedir. Simültane Tercüme sırasında simültane çevirmen içerisinde mikrofon ve kulaklık bulunan bir kabin içerisinde yer alır. Konuşmacının söylediklerini kulaklık aracılığıyla duyar ve mikrofonu aracılığıyla bu konuşmaları dinleyicilere aktarır.
Simültane Tercüme hizmetlerini | konusunda uzman stratejik iş ortaklarımız aracılığıyla gerçekleştirmekteyiz.
Simültane Tercüme hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarınız için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
Simültane Tercüme Hizmetlerimiz;
1-Toplantı
2-Konferans
3-Seminer
4-Çeşitli Organizasyonlar
KATALOG | YEMİNLİ VE NOTER ONAYLI | TİCARİ | HUKUKİ | TEKNİK | FİNANSAL | AKADEMİK | ARDIL | SİMULTANE | TERCÜME HİZMETLERİ
Almanca | Arapça | Arnavutça | Azerice | Bulgarca | Boşnakça | Çekçe | Çince | Farsça | Fince | Fransızca | Danca | Hollandaca | Flemenkçe | Gürcüce | Hintçe | İngilizce | İspanyolca | İsveççe | İtalyanca | Kazakça | Japonca |Yorum Ekle